Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności - z którą zapoznasz się także tutaj.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przetwarzamy twoje dane osobowe na zasadach dostępnych także tutaj.

Regulamin sklepu internetowego eBiostyle (ważny od. 25.05.2018 r.)

 

Definicje
 
 1.          Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2.          Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, produktów określonych w zamówieniu.
 3.          Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wykonywania dostawy produktów.
 4.          Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 5.          Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa będą świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta będzie Umowa sprzedaży.
 6.          Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7.          Konto Klienta - oznacza usługę elektroniczną, oznaczoną indywidualną nazwą i Hasłem podanym przez Klienta. Inaczej jest to panel w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności i usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 8.          Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9.          Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10.        Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sklepu.
 11.        Rejestracja - oznacza czynność wykonywaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12.        Sprzedawca - BioStyle Janusz Polek , Kopaliny 113 , 32-720 Nowy Wiśnicz
 13.        Sklep Internetowy - oznacza stronę internetową umożliwiającą składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 14.        Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15.        Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 17.      Newsletter - oznacza Usługę Elektroniczną, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail za zgodą Klienta
Postanowienia ogólne, korzystanie ze Sklepu Internetowego


Sklep internetowy eBioStyle, dostępny pod adresem www.ebiostyle.com prowadzony jest przez firmę BioStyle Janusz Polek.
Siedziba firmy
BioStyle Ul. Wiśnicka 33A 32-700 Bochnia
 adres korespondencyjny to
BioStyle
Królówka 446 , 32-722 Królówka
email: info@ebiostyle.com

Infolinia 737 47 17 19- czynna w dni powszednie od 7.00 do 14.00

Jesteśmy zarejestrowani w CEDIG pod numerem
NIP:  868-154-30-70,  Regon: 851778060

Konto do wpłat w złotych

mbank
83 1140 2017 0000 4902 1306 9563
 
 1.          Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i domeny internetowej, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie Internetowym (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy.
 2.          Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to: przeglądarka internetowa internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3.          Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze Sklepu Internetowego w celu: utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 4.         W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
   Rejestracja
 
 1.          W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji Konta Klienta.
 2.          W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym a następnie przesłać go drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 3.          W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4.          W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 5.          Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6.          Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
  Zamówienia
 
 1.          Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2.          Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3.          Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, składa zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do koszyka", pod wybranym Towarem prezentowanym w Sklepie Internetowym. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Do kasy”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak i również o wszystkich dodatkowych kosztach, które musi ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4.          Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5.          Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
           

 Zasady przetwarzania danych osobowych - Polityka prywatności


Opis przetwarzania danych osobowych klientów dostępny jest w zakładce
" zasady przetwarzania danych osobowych" - pod linkiem:

https://ebiostyle.com/content/2-polityka-prywatnosci

Dostawa i płatność

 

1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy podanych w momencie dodania artykułu do koszyka.

Zamówienia realizowane są w ciągu 24 - 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty.

Następnie dostarczane są przez firmy kurierskie w ciągu 1-2 dni roboczych. 

 Firma nasza nie ma wpływu i nie odpowiada

za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską lub firmę kurierską

z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

2. W przypadku Państwa nieobecności, kurier lub listonosz  pozostawia awizo z informacją,

kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.

3.   W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość

i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

 

4.  W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń,

co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, listonosza

spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia

oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół

przesłać do eBioStyle drogą elektroniczną lub tradycyjną.


5 . Możliwe są następujące formy płatności:

-szybki przelew " Paynow"

- szybki przelew BLIK 

- szybki przelew "przelewy 24. pl"

 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


- zwykły przelew.

(Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym,

wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Płatność należy uregulować

w ciągu 7 dni. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy

realizujemy zamówienie. Standardowo to od 24 do 48 godzin


-Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

- gotówką w siedzibie sklepu:  32-700 Bochnia ul. Wiśnicka 33A

 Rękojmia 1.          Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny
  względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną albo prawną.
 2.          Jeżeli dostarczony Towar ma wadę, Klient ma możliwość:
            a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
         
 b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
            c) Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 
 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2.          Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 3.          Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 4.          Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


Reklamacje 

 1.          Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Proponujemy formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 12. Regulaminu.
 2.          Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
 3.          Klient może również zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien opisać zaistniały problem. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi.
 4. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę formularza reklamacji.

Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić

bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,

lub na email w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy.

(wzór oświadczenia odstąpienia do pobrania na dole strony)

Oświadczenie powinno zawierać:

Imię i Nazwisko kupującego,

data złożenia oświadczenia

adres

nr zamówienia

informacja, który towar jest zwracany

nr konta do zwrotu płatności

2. Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

a) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie,

jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

(chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta)


c). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy


będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wszystkie otrzymane od kupującego płatności zostaną zwrócone niezwłocznie,

nie później  niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania oświadczenia,  

przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego,

pod warunkiem, iż w tym czasie rzecz zostanie dostarczona do siedziby firmy 

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do eBioStyle za pobraniem.

 

8. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr. 737 47 17 19, lub kontakt mailowy na adres: info@ebiostyle.com

- w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje

na temat przeprowadzenia tej procedury.

 
Rozwiązanie umowy - nie dotyczy Umów sprzedaży

 

 1.          Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.
 2.          Klient wykonując Rejestrację w Sklepie Internetowym może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3.          Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym.

 

Postanowienia końcowe

1, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego

sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r

. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),

z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich

określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych

sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach

oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu

między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,

do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod

bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

2. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań,

aby opisy i dane techniczne umieszczonych  sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością.

Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów

i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów)

prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia

przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością,

w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

 zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. eBiostyle.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu

Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację

zawartą na stronach sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie

usług drogą elektroniczną

lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

5. 

Dokonując zamówienia kupujący jednocześnie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną,

na wskazany przez siebie w zamówieniu adres email, 

elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych , w szczególności takich jak: 

faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. 

Niniejsza zgoda uprawnia firmę BioStyle również do wystawiania i

przesyłania faktur VAT i korekt  w formie elektronicznej, 

Faktury będą wysyłane z adresu : biuro@ebiostyle.com

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania

 oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem

zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego

Królówka dnia 25.05.2018


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-700 Bochnia

ul Wiśnicka 33A

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) /

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ..................................................

...........................................................................................................

 nr. dokumentu fiskalnego ...................................................

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 nr. rach. bankowego konsumenta na który ma być przelany zwrot: Bank ......
............................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Data …………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

WZÓR FORMULARZA reklamacyjnego

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji towaru)

Wniosek reklamacyjny 

Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-722 Królówka 446

1. Dane reklamowanego przedmiotu...................................

.................................................................................

2. Powód reklamacji/ opis wady.............................

.............................................................................

...............................................................................

 

 

– Data kupna ..............................., nr dowodu sprzedaży......................

– Imię i nazwisko reklamującego ………………………………………………………..;

– Adres reklamującego ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Podpis reklamującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………
Regulamin sklepu internetowego eBiostyle (ważny do 24.05.2018r. )

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy  eBioStyle, dostępny pod adresem www.ebiostyle.com 

prowadzony jest przez firmę BioStyle Janusz Polek.

Siedziba firmy i adres korespondencyjny to

BioStyle

Królówka 446 , 32-722 Królówka

email: ebiostyle@gmail.com

737 47 17 19

Jesteśmy zarejestrowani w CEDIG pod numerem

NIP:  868-154-30-70,  Regon: 851778060

Konto do wpłat w złotych

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

24 1020 4984 0000 4202 0092 5198

lub

mbank

83 1140 2017 0000 4902 1306 9563

1. Sklep internetowy eBioStyle prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.ebiostyle.com.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe,

wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone

na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych   www.ebiostyle.com

 są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji

jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4.  Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny a  faktury VAT na życzenie.


 Ochrona danych osobowych


Firma Biostyle Janusz Polek jest administratorem Państwa danych osobowych, tzn. że je zbiera, zarządza i przechowuje.


Wykorzystuje je tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia

Dostawa i płatność

 

1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy

i podanych w momencie dodania artykułu do koszyka.

Zamówienia realizowane są w ciągu 24 - 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty.

Następnie dostarczane są przez Poczte Polską w ciągu 1 - 2 dni roboczych w przypadku wybrania opcji dostawy:

kurier 48 pocztex lub pocztex 48 pobranie, przesyłka pocztowa priorytetowa do 1 kg., przesyłka kurierska DPD

oraz 2-5 dni roboczych w przypadku wybrania przesyłki ekonomicznej do 1 kg Firma nasza nie ma wpływu i nie odpowiada

za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską lub firmę kurierską

z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

2. W przypadku Państwa nieobecności, kurier lub listonosz  pozostawia awizo z informacją,

kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.

3.   W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość

i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

 

4.  W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń,

co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, listonosza

spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia

oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół

przesłać do eBioStyle drogą elektoniczną lub tradycyjną.


5 . Możliwe są następujące formy płatności:


- szybki przelew "przelewy 24. pl"

 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


- zwykły przelew.

(Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym,

wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Płatność należy uregulować

w ciągu 7 dni. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy

realizujemy zamówienie. Standartowo to od 24 do 48 godzin


-Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.


-Po przez portal PAYPAL


-  Gotówką - w punkcie eBioStyle (Bochnia Hala Gazaris box 66)

Gwarancje i Rękojmia

1. Wszystkie sprzedawane produkty w sklepie posiadają od 6 do  36

miesięcy terminu przydatności do użycia.

2. Sklep eBiostyle ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty odbioru towaru

w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.


Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy

od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.


3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy

są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.)

i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.).


4.  eBiostyle zwraca koszty przesyłki towaru w ramach uprawnień reklamacyjnych konsumenta.

5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar

wraz z pismem ( do pobrania na dole strony)określającym niezgodności

należy odesłać  za pomocą Poczty Polskiej

 na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu,

określając sposób realizacji zobowiązań sklepu.

Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę

albo wymianę. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe

lub wymagają nadmiernych kosztów. Klient ma prawo domagać się stosowanego

obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

6, Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych

od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić

bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,

lub na email w terminie 21 dni od daty otrzymania rzeczy.

(wzór oswiadczenia odstąpienia do pobrania na dole strony)

Oświadczenie powinno zawierać:

Imie i Nazwisko kupującego,

data złożenia oświadczenia

adres

nr zamówienia

informacja, który towar jest zwracany

nr konta do zwrotu płatnosci

2. Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

a) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie,

jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

(chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta)


c). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy


będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wszystkie otrzymane od kupującego płatnosci zostaną zwrócone niezwłocznie,

nie później  niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania oświadczenia,  

przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego,

pod warunkiem, iż w tym czasie rzecz zostanie dostarczona do siedziby firmy

 

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do eBioStyle za pobraniem.

 

8. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr. 600954598, lub kontakt mailowy na adres: ebiostyle@gmail.com

- w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje

na temat przeprowadzenia tej procedury.

 

Postanowienia końcowe

1, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego

sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r

. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),

z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich

określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych

sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach

oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu

między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,

do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod

bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 o

raz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

2. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań,

aby opisy i dane techniczne umieszczonych  sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością.

Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów

i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów)

prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia

przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością,

w ciągu 21 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia firmę BioStyle Janusz Polek

do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia

i wykonania umowy sprzedaży,a  każdy klient ma prawo do ich wgląd

i ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

4. eBiostyle.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu

Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację

zawartą na stronach sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie

usług drogą elektroniczną

lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

5.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, 

na wskazany przez siebie w zamówieniu adres email, 

elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: 

faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. 

Niniejsza zgoda uprawnia firmę BioStyle również do wystawiania i

 przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, 

zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. 

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania

 oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem

zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

7. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą

na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

8. "Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas

korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone

do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym or

az unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne

do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta,

gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji.

Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: 

id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu.

Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania

określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące

do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie

plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione

w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies

dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej."

Królówka dnia 25.12.2014


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-722 Królówka 446

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) /

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ..................................................

...........................................................................................................

 nr. dokumentu fiskalnego ...................................................

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 nr. rach. bankowego konsumenta na który ma być przelany zwrot: Bank ......
............................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Data …………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

WZÓR FORMULARZA reklamacyjnego

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji towaru)

Wniosek reklamacyjny 

Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-722 Królówka 446

1. Dane reklamowanego przedmiotu...................................

.................................................................................

2. Powód reklamacji/ opis wady.............................

.............................................................................

...............................................................................


 

– Data kupna ..............................., nr dowodu sprzedaży......................

– Imię i nazwisko reklamującego ………………………………………………………..;

– Adres reklamującego ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Podpis reklamującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………
Regulamin sklepu internetowego eBiostyle "stary"(ważny do 24.12.2014r)

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy  eBioStyle, dostępny pod adresem www.ebiostyle.com 

prowadzony jest przez firmę BioStyle Janusz Polek.

Siedziba firmy i adres korespondencyjny to

BioStyle

Królówka 446 , 32-722 Królówka

email: ebiostyle@gmail.com

737 47 17 19

Jesteśmy zarejestrowani w CEDIG pod numerem

NIP:  868-154-30-70,  Regon: 851778060

Konto do wpłat w złotych

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

24 1020 4984 0000 4202 0092 5198

lub

mbank(multibank)

83 1140 2017 0000 4902 1306 9563

1. Sklep internetowy eBioStyle prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

sieci Internet.Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.ebiostyle.com.

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie są fabrycznie nowe,

wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone

na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych   www.ebiostyle.com

 są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji

jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4.  Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny a  faktury VAT na życzenie.

 

Dostawa i płatność

 

1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy

i podanych w momencie dodania artykułu do koszyka.

Przesyłki  dostarczane przez Poczte Polską w ciągu 2-5 dni. Firma nasza nie odpowiada

za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską

z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

2. W przypadku Państwa nieobecności, kurier lub listonosz  pozostawia awizo z informacją,

kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.

3.   W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość

i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

 

4.  W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń,

co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, listonosza

spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia

oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół

przesłać do eBioStyle

5. Możliwe są następujące formy płatności:

- szybki przelew "przelewy 24. pl"

- zwykły przelew.

(Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym,

wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Płatność należy uregulować

w ciągu 7 dni Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy

realizujemy zamówienie. przeważnie to 24 godzin max do 4 dni)

-Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

-Po przez portal PAYPAL

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu,  zastrzega sobie prawo

do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości

płatności za pobraniem, lub przelewem

Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia.

Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa

od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności

za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

 

Gwarancje i Reklamacje

1. Wszystkie sprzedawane produkty w sklepie posiadają od  5 do  24

miesięcy terminu przydatności do użycia.

2. Sklep eBiostyle ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu

w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.

Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy

od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy

są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.)

i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.).

4. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany

lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów

lub opinii gwaranta. eBiostyle zwraca koszty przesyłki towaru

w ramach uprawnień reklamacyjnych konsumenta.

5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar

wraz z pismem ( do pobrania na dole strony)określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące

sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać  za pomocą Poczty Polskie

 na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu,

określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo,

żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę

albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe

lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie

wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego

obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

6, Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych

od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

Klient może także złożyć reklamacje dotyczące świadczenia

usług drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: ebiostyle@gmail.com,

a także kontaktując się telefonicznie

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić

bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,

lub na email w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy.

(wzór oswiadczenia odstąpienia do pobrania na dole strony)

Oświadczenie powinno zawierać:

Imie i Nazwisko kupującego,

data złożenia oświadczenia

adres

nr zamówienia

informacja, który towar jest zwracany

nr konta do zwrotu płatnosci

2. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę

za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,

że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,

nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia

lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,

ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,

których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży,

a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni

i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał

w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi

niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne

niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne

albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,

jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu

go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

3. Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

a) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie,

jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

b)Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

(chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta)

c). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy

będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wszystkie otrzymane od kupującego płatnosci zostaną zwrócone niezwłocznie,

nie później  niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania oswiadczenia,  

przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego,

pod warunkiem iż w tym czasie rzecz zostanie dostarczona do siedziby firmy

 

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do eBioStyle za pobraniem.

 

8. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr. 600954598, lub kontakt mailowy na adres: ebiostyle@gmail.com

- w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje

na temat przeprowadzenia tej procedury.

 

Postanowienia końcowe

1, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego

sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r

. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),

z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich

określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych

sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach

oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu

między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,

do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod

bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 o

raz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

2. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań,

aby opisy i dane techniczne umieszczonych  sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością.

Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów

i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów)

prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia

przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością,

w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia firmę BioStyle Janusz Polek

do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia

i wykonania umowy sprzedaży,a  każdy klient ma prawo do ich wgląd

i ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

4. eBiostyle.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu

Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację

zawartą na stronach sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie

usług drogą elektroniczną

lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

5.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, 

na wskazany przez siebie w zamówieniu adres email, 

elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: 

faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. 

Niniejsza zgoda uprawnia firmę BioStyle również do wystawiania i

 przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, 

zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. 

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania

 oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem

zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

7. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą

na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

8. "Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas

korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone

do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym or

az unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne

do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta,

gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji.

Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: 

id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu.

Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania

określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące

do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie

plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione

w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies

dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej."

Królówka dnia 09.07.2014


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-722 Królówka 446

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) /

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ..................................................

...........................................................................................................

 nr. dokumentu fiskalnego ...................................................

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 nr. rach. bankowego konsumenta na który ma być przelany zwrot: Bank ......
............................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Data …………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

WZÓR FORMULARZA reklamacyjnego

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji towaru)

Wniosek reklamacyjny 

Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-722 Królówka 446

1. Dane reklamowanego przedmiotu...................................

.................................................................................

2. Powód reklamacji/ opis wady.............................

.............................................................................

...............................................................................

 

– Data kupna ..............................., nr dowodu sprzedaży......................

– Imię i nazwisko reklamującego ………………………………………………………..;

– Adres reklamującego ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Podpis reklamującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………

width: 70%;
close Koszyk
close Koszyk

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Reset hasła