• Przechowalnia 0
 • Regulaminy

  Regulamin sklepu internetowego eBiostyle "NOWY"(ważny od. 25.12.2014r)

  Postanowienia ogólne

  Sklep internetowy   eBioStyle, dostępny pod adresem www.ebiostyle.com 

  prowadzony jest przez firmę BioStyle Janusz Polek.

  Siedziba firmy i adres korespondencyjny to

  BioStyle

  Królówka 446 , 32-722 Królówka

  email: ebiostyle@gmail.com

  tel. 600 954 598

  Jesteśmy zarejestrowani w CEDIG pod numerem

  NIP:  868-154-30-70,  Regon: 851778060

  Konto do wpłat w złotych

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

  24 1020 4984 0000 4202 0092 5198

  lub

  mbank

  83 1140 2017 0000 4902 1306 9563

  1. Sklep internetowy eBioStyle prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

  sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.ebiostyle.com.

  2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe,

  wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone

  na rynek polski.

  3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych   www.ebiostyle.com

   są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji

  jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

  4.  Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny a  faktury VAT na życzenie.


   Ochrona danych osobowych


  Firma Biostyle Janusz Polek zarejestrowana w GIODO, zbiera i przechowuje dane osobowe

  i wykorzystuje je tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia

  Nie udostępniamy danych osobowych firmom trzecim, za wyjątkiem firm kurierskich tj. 

  DPD Polska sp. z o.o

  Inpost sp z o.o

  Poczta Polska S.A

  oraz dostawcy oprogramowania sklepu- firmy SSTORE 

  Nie wysyłamy spamu i innych niechcianych zbędnych maili za wyjątkiem 2-3 informacji o postępie realizacji zamówienia.

  Klient ma wgląd i może modyfikować  swoje dane osobowe w każdym czasie.

  Klient ma także prawo do całkowitego usunięcia swoich danych -"bycia zapomnianym"

  W takim przypadku prosimy o kontakt: ebiostyle@gmail.com 


  Dostawa i płatność

   

  1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy

  i podanych w momencie dodania artykułu do koszyka.

  Zamówienia realizowane są w ciągu 24 - 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty.

  Następnie dostarczane są przez Poczte Polską w ciągu 1 - 2 dni roboczych w przypadku wybrania opcji dostawy:

  kurier 48 pocztex lub pocztex 48 pobranie, przesyłka pocztowa priorytetowa do 1 kg., przesyłka kurierska DPD

  oraz 2-5 dni roboczych w przypadku wybrania przesyłki ekonomicznej do 1 kg   Firma nasza nie ma wpływu i nie odpowiada

  za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską lub firmę kurierską

  z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

  2. W przypadku Państwa nieobecności, kurier lub listonosz  pozostawia awizo z informacją,

  kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.

  3.   W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość

  i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

   

  4.  W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń,

  co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, listonosza

  spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia

  oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół

  przesłać do eBioStyle drogą elektoniczną lub tradycyjną.


  5 . Możliwe są następujące formy płatności:


  - szybki przelew "przelewy 24. pl"

   operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


  - zwykły przelew.

  (Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym,

  wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Płatność należy uregulować

  w ciągu 7 dni. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy

  realizujemy zamówienie. Standartowo to od 24 do 48 godzin


  -Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.


  -Po przez portal PAYPAL


  -  Gotówką - w punkcie eBioStyle (Bochnia Hala Gazaris box 66)

  Gwarancje i Reklamacje

  1. Wszystkie sprzedawane produkty w sklepie posiadają od 6 do  36

  miesięcy terminu przydatności do użycia.

  2. Sklep eBiostyle ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty odbioru towaru

  w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy

  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.


  Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy

  od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.


  3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy

  są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego,

  ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.)

  i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów

  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

  (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.).


  4.  eBiostyle zwraca koszty przesyłki towaru w ramach uprawnień reklamacyjnych konsumenta.

  5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar

  wraz z pismem ( do pobrania na dole strony)określającym niezgodności

  należy odesłać  za pomocą Poczty Polskiej

   na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu,

  określając sposób realizacji zobowiązań sklepu.

  Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę

  albo wymianę. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe

  lub wymagają nadmiernych kosztów. Klient ma prawo domagać się stosowanego

  obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

  6, Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych

  od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

  Odstąpienie od umowy


  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić

  bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,

  lub na email w terminie 21 dni od daty otrzymania rzeczy.

  (wzór oswiadczenia odstąpienia do pobrania na dole strony)

  Oświadczenie powinno zawierać:

  Imie i Nazwisko kupującego,

  data złożenia oświadczenia

  adres

  nr zamówienia

  informacja, który towar jest zwracany

  nr konta do zwrotu płatnosci

  2. Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

  a) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie,

  jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


  b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

  (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta)


  c). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy


  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny

  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Wszystkie otrzymane od kupującego płatnosci zostaną zwrócone niezwłocznie,

  nie później  niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania oświadczenia,  

  przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego,

  pod warunkiem, iż w tym czasie rzecz zostanie dostarczona do siedziby firmy

   

  Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do eBioStyle za pobraniem.

   

  8. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny

  pod nr. 600954598, lub kontakt mailowy na adres: ebiostyle@gmail.com

  - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje

  na temat przeprowadzenia tej procedury.

   

  Postanowienia końcowe

  1, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego

  sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r

  . o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),

  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich

  określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

  w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych

  sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

  zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

  (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

  w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

  Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez

  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach

  oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu

  między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,

  do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

  (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod

  bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 o

  raz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  2. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań,

  aby opisy i dane techniczne umieszczonych  sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością.

  Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów

  i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

  Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów)

  prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia

  przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością,

  w ciągu 21 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

  , zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  3. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia firmę BioStyle Janusz Polek

  do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia

  i wykonania umowy sprzedaży,a  każdy klient ma prawo do ich wgląd

  i ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

  roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

  4. eBiostyle.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu

  Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację

  zawartą na stronach sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie

  usług drogą elektroniczną

  lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

  5.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, 

  na wskazany przez siebie w zamówieniu adres email, 

  elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: 

  faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. 

  Niniejsza zgoda uprawnia firmę BioStyle również do wystawiania i

   przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, 

  zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. 

  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania

   oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

  6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem

  zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

  7. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.

  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą

  na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

  8. "Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas

  korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego.

  Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

  przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone

  do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika

  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

  czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym or

  az unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne

  do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta,

  gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji.

  Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: 

  id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu.

  Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania

  określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące

  do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie

  plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione

  w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies

  dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej."

  Królówka dnia 25.12.2014


  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-722 Królówka 446

   

   

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

  odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) /

  umowy dostawy następujących rzeczy(*) ..................................................

  ...........................................................................................................

   nr. dokumentu fiskalnego ...................................................

  – Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

   

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

   

  – Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

   

  ………………………………………………………………………………………………….;

   nr. rach. bankowego konsumenta na który ma być przelany zwrot: Bank ......
  ............................................................................................................

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

   

  ………………………………………………………………………………………………….

   

  Data …………………………………

   

  (*) Niepotrzebne skreślić.

   

  WZÓR FORMULARZA reklamacyjnego

  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji towaru)

  Wniosek reklamacyjny 

  Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-722 Królówka 446

  1. Dane reklamowanego przedmiotu...................................

  .................................................................................

  2. Powód reklamacji/ opis wady.............................

  .............................................................................

  ...............................................................................


   

  – Data kupna ..............................., nr dowodu sprzedaży......................

  – Imię i nazwisko reklamującego ………………………………………………………..;

  – Adres reklamującego ……………………………………………………………………

   

  ………………………………………………………………………………………………….;

   

  Podpis reklamującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

   

  ………………………………………………………………………………………………….

  Data …………………………………
  Regulamin sklepu internetowego eBiostyle "stary"(ważny do 24.12.2014r)

  Postanowienia ogólne

  Sklep internetowy   eBioStyle, dostępny pod adresem www.ebiostyle.com 

  prowadzony jest przez firmę BioStyle Janusz Polek.

  Siedziba firmy i adres korespondencyjny to

  BioStyle

  Królówka 446 , 32-722 Królówka

  email: ebiostyle@gmail.com

  tel. 600 954 598

  Jesteśmy zarejestrowani w CEDIG pod numerem

  NIP:  868-154-30-70,  Regon: 851778060

  Konto do wpłat w złotych

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

  24 1020 4984 0000 4202 0092 5198

  lub

  mbank(multibank)

  83 1140 2017 0000 4902 1306 9563

  1. Sklep internetowy eBioStyle prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

  sieci Internet.Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.ebiostyle.com.

  2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie są fabrycznie nowe,

  wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone

  na rynek polski.

  3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych   www.ebiostyle.com

   są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji

  jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

  4.  Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny a  faktury VAT na życzenie.

   

  Dostawa i płatność

   

  1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy

  i podanych w momencie dodania artykułu do koszyka.

  Przesyłki  dostarczane przez Poczte Polską w ciągu 2-5 dni. Firma nasza nie odpowiada

  za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską

  z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

  2. W przypadku Państwa nieobecności, kurier lub listonosz  pozostawia awizo z informacją,

  kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.

  3.   W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość

  i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

   

  4.  W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń,

  co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, listonosza

  spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia

  oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół

  przesłać do eBioStyle

  5. Możliwe są następujące formy płatności:

  - szybki przelew "przelewy 24. pl"

  - zwykły przelew.

  (Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym,

  wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Płatność należy uregulować

  w ciągu 7 dni Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy

  realizujemy zamówienie. przeważnie to 24 godzin max do 4 dni)

  -Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

  -Po przez portal PAYPAL

  7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu,  zastrzega sobie prawo

  do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości

  płatności za pobraniem, lub przelewem

  Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia.

  Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa

  od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności

  za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

   

  Gwarancje i Reklamacje

  1. Wszystkie sprzedawane produkty w sklepie posiadają od  5 do  24

  miesięcy terminu przydatności do użycia.

  2. Sklep eBiostyle ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu

  w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy

  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.

  Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy

  od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

  3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy

  są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego,

  ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.)

  i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów

  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

  (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.).

  4. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany

  lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów

  lub opinii gwaranta. eBiostyle zwraca koszty przesyłki towaru

  w ramach uprawnień reklamacyjnych konsumenta.

  5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar

  wraz z pismem ( do pobrania na dole strony)określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące

  sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać  za pomocą Poczty Polskie

   na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu,

  określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo,

  żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę

  albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe

  lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie

  wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego

  obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

  6, Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych

  od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

  Klient może także złożyć reklamacje dotyczące świadczenia

  usług drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: ebiostyle@gmail.com,

  a także kontaktując się telefonicznie

  Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić

  bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,

  lub na email w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy.

  (wzór oswiadczenia odstąpienia do pobrania na dole strony)

  Oświadczenie powinno zawierać:

  Imie i Nazwisko kupującego,

  data złożenia oświadczenia

  adres

  nr zamówienia

  informacja, który towar jest zwracany

  nr konta do zwrotu płatnosci

  2. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy

  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

  nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę

  za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,

  że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,

  nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić

  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia

  lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,

  ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,

  których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży,

  a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni

  i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał

  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi

  niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne

  niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy

  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne

  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,

  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

  przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,

  jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta

  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu

  go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

  3. Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

  a) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie,

  jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  b)Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

  (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta)

  c). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy

  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny

  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Wszystkie otrzymane od kupującego płatnosci zostaną zwrócone niezwłocznie,

  nie później  niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania oswiadczenia,  

  przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego,

  pod warunkiem iż w tym czasie rzecz zostanie dostarczona do siedziby firmy

   

  Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do eBioStyle za pobraniem.

   

  8. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny

  pod nr. 600954598, lub kontakt mailowy na adres: ebiostyle@gmail.com

  - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje

  na temat przeprowadzenia tej procedury.

   

  Postanowienia końcowe

  1, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego

  sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r

  . o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),

  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich

  określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

  w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych

  sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

  zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

  (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

  w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

  Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez

  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach

  oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu

  między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,

  do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

  (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod

  bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 o

  raz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  2. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań,

  aby opisy i dane techniczne umieszczonych  sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością.

  Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów

  i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

  Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów)

  prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia

  przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością,

  w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

  , zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  3. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia firmę BioStyle Janusz Polek

  do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia

  i wykonania umowy sprzedaży,a  każdy klient ma prawo do ich wgląd

  i ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

  roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

  4. eBiostyle.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu

  Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację

  zawartą na stronach sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie

  usług drogą elektroniczną

  lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

  5.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, 

  na wskazany przez siebie w zamówieniu adres email, 

  elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: 

  faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. 

  Niniejsza zgoda uprawnia firmę BioStyle również do wystawiania i

   przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, 

  zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. 

  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania

   oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

  6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem

  zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

  7. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.

  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą

  na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

  8. "Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas

  korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego.

  Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

  przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone

  do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika

  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

  czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym or

  az unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne

  do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta,

  gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji.

  Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: 

  id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu.

  Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania

  określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące

  do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie

  plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione

  w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies

  dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej."

  Królówka dnia 09.07.2014


  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-722 Królówka 446

   

   

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

  odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) /

  umowy dostawy następujących rzeczy(*) ..................................................

  ...........................................................................................................

   nr. dokumentu fiskalnego ...................................................

  – Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

   

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

   

  – Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

   

  ………………………………………………………………………………………………….;

   nr. rach. bankowego konsumenta na który ma być przelany zwrot: Bank ......
  ............................................................................................................

   

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

   

  ………………………………………………………………………………………………….

   

  Data …………………………………

   

  (*) Niepotrzebne skreślić.

   

  WZÓR FORMULARZA reklamacyjnego

  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji towaru)

  Wniosek reklamacyjny 

  Adresat : BioStyle Janusz Polek, 32-722 Królówka 446

  1. Dane reklamowanego przedmiotu...................................

  .................................................................................

  2. Powód reklamacji/ opis wady.............................

  .............................................................................

  ...............................................................................

   

  – Data kupna ..............................., nr dowodu sprzedaży......................

  – Imię i nazwisko reklamującego ………………………………………………………..;

  – Adres reklamującego ……………………………………………………………………

   

  ………………………………………………………………………………………………….;

   

  Podpis reklamującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

   

  ………………………………………………………………………………………………….

  Data …………………………………

   

   

   

   

  Szybki kontakt

  ebiostyle@gmail.com
  Infolinia 737 47 17 19
   SPRZEDAJEMY NA FB

                         sklep na Facebooku                                        
   Ekspresowe płatności

   24 1020 4984 0000 4202 0092 5198 PKO BP


   83 1140 2017 0000 4902 1306 9563 mBank   Ekspresowe przelewy 24/7
   Płatności kartą kredytową 
   PayPal 100% Chronione

   WYSYŁAMY
   poczta

           dpd

                pobrane_1

             TANIA DOSTAWA
                 OD 6,96 ZŁ

           PRZESYŁKA GRATIS
                  OD 150 ZŁ
            (odbiór w punkcie)
   Akceptuję
   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
   Czas wyświetlania strony: 0.309s